Aktuellt

Inbjudan till webbsändning om EU-/EES-medborgare utsatta för exploatering i Sverige

2020-11-06 Den 2 december sänder länsstyrelsen en nationell konferens med föreläsningar kopplade till utsatta EU-/EES-medborgare. Du kommer att få höra om nuläget, om vägar framåt och få exempel på olika aktörers arbete. Föreläsare från bland annat kommuner, Polismyndigheten och plattformen Civila Sverige mot...

Statliga myndigheter bidrar med kunskap i föredrag om EU/EES-medborgare

2020-10-19 Den 18 oktober var det EU:s anti-trafficking dag, en dag för att lyfta problematiken med människohandel i Europa. I samband med dagen publicerar Länsstyrelsen föredrag som ska bidra med kunskap och fakta om utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och saknar uppehållsrätt. På grund...

Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska

2020-03-24 Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska och återfinns under metodstöd. Respektive lands ambassad tillhandahåller även annan relevant information kring rådande situation. Folklhälsomyndigheten har tagit fram information om coronaviruset på 19...

Slutrapport: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

2020-02-12 Det nationella och internationella samordningsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare slutrapporterades till ansvariga departement i slutet av januari. I slutrapporten redovisas erfarenheter, slutsatser och rekommendationer varav flera berör strukturella och juridiska förutsättningar för att...

Lokalt förbud mot passiv pengainsamling i Vellinge kommun står fast

2019-10-23 Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Kammarrätten har nu prövat beslutet enligt...