Statliga myndigheter bidrar med kunskap i föredrag om EU/EES-medborgare
Filename
folk.jpg
Den 18 oktober var det EU:s anti-trafficking dag, en dag för att lyfta problematiken med människohandel i Europa. I samband
Slutrapport: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige
- Regeringsuppdrag angående utsatta EU/EES-medborgare
Filename
slutrapport2020.png
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Det nationella och internationella samordningsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare slutrapporterades till ansvariga departement i slutet av januari. I slutrapporten
Regelverk för bärplockare
- Viktigt att känna till regler kring arbetstillstånd
Blåbär i närbild, foto "impure_with_memory", Morguefile
Filename
dsc_5163.jpg
Årligen kommer många människor till Sverige för att säsongsarbeta med bärplockning. Det finns ett regelverk för bärplockare som är viktigt
Barn i internationell människohandel
- Vägledning för socialtjänsten
Filename
socialstyrelsen-publikation-18-10-01.jpg
Författad av: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har publicerat en vägledning kring människohandel med barn, ”Barn i internationell människohandel och exploatering, Vägledning för socialtjänsten”. Vägledningen är
Människohandel för sexuella och andra ändamål
- Lägesrapport 19
Filename
lagesrapport-19-2017-polismyndigheten.jpg
Författad av: Polismyndigheten
Nittonde lägesrapporten ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” avseende 2017. Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild, inom uppdraget som nationell rapportör i
Det är nu straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri
- Lagrådsremiss
Filename
2018-08-30-omslag.jpg
Författad av: Regeringen
Det är nu straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller
Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär
- Socialstyrelsens kartläggning 2017
Filename
2017-11-15-omslag.jpg
Författad av: Socialstyrelsen
För femte gången kartlägger Socialstyrelsen hemlöshetens omfattning och karaktär, senast var 2011. Resultaten visar en nationell bild av hemlösheten under
Information till EU-medborgare som besöker Sverige och bor eller sover utomhus
Filename
Information_till_eumedborgare_Sida_1.png
Författad av: Polismyndigheten
Broschyr med information riktad till EU-medborgare som besöker Sverige och bor eller sover utomhus. Informationen finns på fyra språk -
Avsnitt 1 - Avlägsnande
Filename
Avsnitt1-Avlagsnande.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Handboksavsnitt som beskriver och behandlar generella frågor som rör verkställighet av avlägsnande.