EU/EES-länder

På dessa sidor finner du specifik information som rör lagar och regler kring vård, arbetsmöjligheter och barn som föds i Sverige av föräldrar med medborgarskap i annat EU-land.

Informationsmängden är under uppbyggnad och det finns möjlighet att ytterligare länder kommer att läggas till de som är medtagna idag. Innehållet är strukturerat inom nedanstående områden.

Bulgarien

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1103&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Bulgariens ambassad i Stockholm:

www.mfa.bg/embassies/sweden/2374

 

Barn som föds i Sverige av bulgarisk medborgare

Om barnet är född i Sverige och föräldrarna är EU- medborgare, i enlighet med lagen (2001:82), skall föräldrarna registrera barnet vid hemlandets ambassad.

 

Bulgariska medborgare som vistas i Sverige är skyldiga att inom 6 månader efter barnets födelse tillhandahålla födelseattesten samt en vidimerad kopia av födelseattesten. Därutöver skall vårdnadshavaren uppge en permanent adress i Bulgarien.

Vårdnadshavaren ska också ge den aktuella hemkommunen i Bulgarien födelseattesten med en certifierad översättning till bulgariska om översättningen är gjord av ett översättningsföretag som har ett avtal med Bulgariens utrikesdepartement.  

Vårdnadshavaren ansöker därefter om ett tillfälligt pass till barnet efter inlämnandet av ovanstående dokument.
 

För att barnet ska kunna registreras i Bulgarien krävs att någon av vårdnadshavarna är bulgarisk medborgare och har en permanent adress.

Nödvändiga dokument och aktuella myndigheter vid registrering av barn födda i Sverige av bulgariska medborgare:

 • Ett standardformulär som erhålls från Skatteverket
 • Ett standardformulär vid barnafödsel som erhålls från Bulgariska konsulatet
 • Personbevis/Registerutdrag – original och 1 kopia, med Haag Apostille äkthetssignatur, vilket kan erhållas från jurist som fått det statliga förordnandet Notarius publicus. I Sverige finns jurister med detta förordnande på flera orter, hitta dem t.ex. via sökning på Google.
 • Översättning av personbeviset till bulgariska
 • Bulgarisk födelseattest samt om så är möjligt, även ett äktenskapsintyg för föräldrarna
 • Bulgarisk ID eller pass för föräldrarna samt 2 kopior av dessa

För översättning av dokument till bulgariska, kan man vända sig till följande översättare som godkänts av bulgariska utrikesdepartementet:

Stockholm: Janet Doncheva, telefon 08-649 6514 (kvällstid), Göteborg: Jasmina Panayotova, telefon/fax 031-25 23 03.

 

Validering av överföringen vid ambassaden:
Bulgariska ambassaden, Karlavägen 29, Stockholm 114 31

Länk till ytterligare information vid Bulgariska ambassaden i Stockholm:

https://www.mfa.bg/upload/2132/child_born_in_Sweden.pdf

 

Arbete

Länkar till information om lediga tjänster och arbetsrelaterade frågor i Bulgarien

https://www.az.government.bg/bg/

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

 

Irland

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1115&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Irlands ambassad i Stockholm:

https://www.dfa.ie/irish-embassy/sweden/ 

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

Italien

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=en 

 

Länk till ytterligare information från Italiens ambassad i Stockholm:

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

Polen

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Polens ambassad i Stockholm:

https://sztokholm.msz.gov.pl/sv/

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

Rumänien

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Rumäniens ambassad i Stockholm:

http://stockholm.mae.ro/node/485

 

Barn som föds i Sverige av rumänsk medborgare

Om barnet är född i Sverige och föräldrarna är EU- medborgare, i enlighet med lagen (2001:82), skall föräldrarna registrera barnet vid hemlandets ambassad.

Nödvändiga dokument vid registrering av barn födda i Sverige:

 

 • Personbevis/Registerutdrag – original och 1 kopia, med Haag Apostille äkthetssignatur, vilket kan erhållas från jurist som fått det statliga förordnandet Notarius publicus. I Sverige finns jurister med detta förordnande på flera orter, hitta dem t.ex. via sökning på Google.
 • Översättning av personbeviset till rumänska
 • Rumänskt födelseattest samt om så är möjligt, även ett äktenskapsintyg för föräldrarna
 • Rumänskt ID eller pass för föräldrarna samt 2 kopior av dessa
 • Om ID eller passhandlingar har förlorats eller stulits måste man erhålla ett intyg om att detta har polisanmälts från polismyndigheten
 • Förälder/föräldradeklaration, på eget ansvar, om att det inte finns något annat transskript i Rumänien (finns på http://www.mae.ro/node/1463)

All information finns på http://stockholm.mae.ro/node/280

 

Om barnet har födelseattest men inte pass, eller om passet inte längre är giltigt, kan man få en så kallad ”resetitel” som gäller i 30 dagar och endast för resa en gång till Rumänien. För att erhålla en resetitel behövs då:

 • Ett standardformulär som erhålls vid Rumänska konsulatet
 • Det gamla passet eller ID (om det finns) – samt ett annat ID som kan validera identitet

All information finns på http://www.mae.ro/node/1426

 

För att få hjälp med barnärenden från Rumänska konsulatet krävs en avtalad tid vilken kan bokas på www.econsulat.ro eller på telefon 08-10 86 03 mellan 16.00-17.00.

 

Arbete

Länkar till information om lediga tjänster och arbetsrelaterade frågor i Rumänien

http://www2.card-profesional.ro/

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

Spanien

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Spaniens ambassad i Stockholm:

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/en/Pages/inicio.aspx

 

Arbete

Länkar till information om lediga tjänster och arbetsrelaterade frågor i Spanien

http://www.sepe.es/contenidos/intermedia.html

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

 

Tjeckien

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1106&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Tjeckiens ambassad i Stockholm:

https://www.mzv.cz/stockholm/

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.

Ungern

Länk till information från EU-kommissionen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1113&langId=en

 

Länk till ytterligare information från Ungerns ambassad i Stockholm:

https://stockholm.mfa.gov.hu/eng

 

Generell information om hälso- och sjukvård

Alla personer som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård av berört landsting om personen behöver det. Personer som är försäkrade enligt reglerna i förordningen (EG-förordning 883/2004) ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp europeiska sjukförsäkringskortet, eller ett provisoriskt intyg om att man innehar kortet eller annat intyg som styrker rätten till vård i Sverige.

Om den vårdsökande saknar dessa handlingar kan sjukvårdshuvudmannen begära betalning, kontant eller mot faktura för den faktiska vårdkostnaden. En person som är försäkrad i hemlandet kan i efterhand begära ersättning från sin socialförsäkringsinstitution för sina utlägg. De som är oförsäkrade i hemlandet har inte rätt till subventionerad vård och får betala hela vårdkostnaden själva.