Tidsbegränsat uppehållstillstånd för bevispersoner

En EU/EES-medborgare som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader för att medverka i en brottsutredning. Ansökan skickas in till Migrationsverket av förundersökningsledaren.

Med stöd av 5 kap. 15 § utlänningslagen kan tillståndet ges till en EU/EES-medborgare som behöver vistas i landet under brottsutredning och rättegång om personens medverkan som målsägande eller vittne är av betydelse för rättsprocessen.

Betänketid

Det finns också möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 30 dagar för att ge personen betänketid för att kunna ta ställning till om personen vill samarbeta i brottsutredningen. 

Migrationsverket kan förlänga ett uppehållstillstånd som blivit beviljat enligt utlänningslagen om brottsmålet tar längre tid än beräknat eller om det ska drivas i fler instanser.

Läs mer

På Migrationsverkets webbplats kan man läsa mer om tidsbegränsade uppehållstillstånd för bevispersoner eller betänketid. Där hittar man även blanketter och instruktioner.