Utbildning: Människohandel med barn och unga

Människohandel med barn

Hur identifierar man barn och unga som är offer för människohandel? Hur ska man agera och hur stöttar man barnet?

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 90 minuter att genomföra. Registrera dig och påbörja utbildningen: Människohandel med barn och unga.

Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet (NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. 

Bakgrund

Människohandel är vår tids slaveri och ett globalt fenomen. Människohandel med barn innebär en enorm utsatthet och allvarlig kränkning av barnets rättigheter. Gärningsmännen exploaterar barnen på många olika sätt, till exempel genom sexuella ändamål, kriminalitet, tvångsarbete och tiggeri.

Kartläggningar av människohandel med barn, som Länsstyrelsen Stockholm genomförde 2012 och 2015, visar att det finns misstankar om att hundratals barn utnyttjas i Sverige samtidigt som mörkertalen antas vara höga. Inte sällan flyttas barnet runt mellan olika städer i landet för att myndigheter ska få svårare att ingripa. Därför är det viktigt att myndigheter agerar skyndsamt när de får indikationer på att ett barn kan vara utsatt för människohandel, annars är risken stor att barnet försvinner och att exploateringen fortsätter.

Människohandel med barn 2