Lokalt förbud mot passiv pengainsamling i Vellinge kommun står fast

2019-10-23

Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Kammarrätten har nu prövat beslutet
enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. Kammarrätten anser att kommunens beslut inte är olagligt.

Läs mer hos Kammarrätten i Göteborg