Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska

2020-03-24

Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska och återfinns under metodstöd. Respektive lands ambassad tillhandahåller även annan relevant information kring rådande situation.

Folklhälsomyndigheten har tagit fram information om coronaviruset på 19 olika språk