Inbjudan till webbsändning om EU-/EES-medborgare utsatta för exploatering i Sverige

2020-11-06

Den 2 december sänder länsstyrelsen en nationell konferens med föreläsningar kopplade till utsatta EU-/EES-medborgare. Du kommer att få höra om nuläget, om vägar framåt och få exempel på olika aktörers arbete. Föreläsare från bland annat kommuner, Polismyndigheten och plattformen Civila Sverige mot människohandel medverkar.

Syftet med konferensen är att du ska få ökad kunskap och inspiration, för att möjliggöra en utveckling av ditt arbete inom området.

Målgrupp för konferensen: Du som på olika sätt kommer i kontakt direkt eller indirekt med EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
När: 2 december klockan 9.00 – 15.45
Moderator: Åsa Julin, journalist
Inledningstalare: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Om du har frågor, kontakta:
Regional samordnare nord Therese.Bjursell@lansstyrelsen.se 
Regional samordnare syd Anne.Bergquist@lansstyrelsen.se
Regional samordnare väst Elisabeth.Holm@lansstyrelsen.se
Regional samordnare öst Jurgita.Ravaityte.Kristoffersson@lansstyrelsen.se
Utvecklingsledare Stockholm jonas.melinder@lansstyrelsen.se

Anmäl dig på länken nedan senast fredag 27 november
Inbjudan, program och anmälan till webbsändning 2 december (extern länk, öppnar nytt fönster)

 

Program


09.00-09.45 INLEDNING 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister berättar om regeringens vision för arbetet mot exploatering.

Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelserna fick uppdraget att under 2020 verka för ökad kompetens inom frågor rörande EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Jonas Melinder, ansvarig för den nationella samordningen av länsstyrelsernas uppdrag beskriver bakgrunden och de erfarenheter som hittills erhållits.


09.50-12.00 FÖRELÄSNINGAR

Stockholmspolisens människohandelssektion
Jana de Geer beskriver omfattningen och i vilka sammanhang människohandel förekommer samt hur arbetet för att motverka den ser ut.


10.30–10.45 PAUS


10.45–12.00 FÖRELÄSNINGAR

Uppsala kommun och polismyndigheten
Lokal EU-samverkan i arbetet mot exploatering. Aktuella utmaningar och vägen framåt.

Göteborgs stad och Räddningsmissionen
Lokal samverkan via IOP, idéburet offentligt partnerskap. Aktuella utmaningar och vägen framåt.


12.00–13.00 LUNCH


12.00-16.00 FÖRELÄSNINGAR

Civila plattformen mot människohandel
Jakob Flärdh, generalsekreterare, Child10 foundation, berättar om plattformen och det arbete som bedrivs för att motverka
människohandel.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att motverka exploatering och fusk inom arbetslivet. Magdalena Lennmarken beskriver erfarenheter från de oanmälda inspektioner som görs vid byggen, skönhetssalonger och inom andra branscher.


14.10–14.30 PAUS


14.30–15.35 FÖRELÄSNINGAR

Stockholms Universitet
Kavot Zillén berättar om sin forskning rörande särskilt utsatta underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård.

CBSS (Council of the Baltic Sea States)
Endrit Mujaj ger en internationell överblick av människohandelssituationen gällande utsatta EU-medborgare i Östersjöregionen.


15.35-15.45 AVRUNDNING