Slutrapport: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

2020-02-12

Det nationella och internationella samordningsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare slutrapporterades till ansvariga departement i slutet av januari. I slutrapporten redovisas erfarenheter, slutsatser och rekommendationer varav flera berör strukturella och juridiska förutsättningar för att nå resultat inom de områden som uppdragsgivaren, socialdepartementet, ursprungligen formulerade i uppdraget 2016.

I samband med slutredovisningen besökte en delegation från Bulgarien, med  inrikesministern Marinov Mladen,   Sverige och fick tillsammans med representanter för justitiedepartementet ta del av slutrapporten och de erfarenheter som uppdraget medfört.

”- Vi uppfattar det som ett bra samtal där vi fick möjligheten att beskriva den nationella  och internationella lägesbild som erhållits genom det samlade arbete som bedrivits i samverkan med myndigheter, kommuner, vårdgivare samt civilsamhällesorganisationer. Det råder en samsyn kring behovet av fortsatt samverkan och samordning, inte minst på grund av de allvarliga risker som framkommit av lägesbilden och vikten av att hantera dessa tillsammans”, säger Claes Ling-Vannerus som varit nationell samordnare för uppdraget 2016-2019.

Under 2020 har länsstyrelserna ett uppdrag att bedriva kompetensutveckling för regionala aktörer baserat på det arbete som genomförts inom uppdraget.

Läs mer och ladda ner rapporten