Barn i internationell människohandel
– Vägledning för socialtjänsten

Barn i internationell människohandel
Författad av: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat en vägledning kring människohandel med barn, ”Barn i internationell människohandel och exploatering, Vägledning för socialtjänsten”. Vägledningen är framtagen för att ge stöd i socialtjänstens arbete och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utöver detta finns också ett tema om människohandel med barn på Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/manniskohandelbarn/

Tillbaka till metodstöd