Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär
– Socialstyrelsens kartläggning 2017

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär
Författad av: Socialstyrelsen

För femte gången kartlägger Socialstyrelsen hemlöshetens omfattning och karaktär, senast var 2011. Resultaten visar en nationell bild av hemlösheten under en vecka 2017. Syftet är att resultaten ska utgöra ett underlag i det strategiska arbetet på statlig, regional och lokal nivå för att motverka hemlöshet. På sidorna 69-78 finner du informationen som rör hemlösa EU-medborgare. 

Tillbaka till metodstöd