Manual vid misstanke om människohandel
– Skydd och stöd till människohandelsoffer

Manual vid misstanke om människohandel
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm

Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Tillbaka till metodstöd