Människohandel för sexuella och andra ändamål
– Lägesrapport 19

Människohandel för sexuella och andra ändamål
Författad av: Polismyndigheten

Nittonde lägesrapporten ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” avseende 2017. Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild, inom uppdraget som nationell rapportör i frågor som rör människohandel, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2016.

Tillbaka till metodstöd