Regelverk för bärplockare
– Viktigt att känna till regler kring arbetstillstånd

Regelverk för bärplockare

Årligen kommer många människor till Sverige för att säsongsarbeta med bärplockning. Det finns ett regelverk för bärplockare som är viktigt att känna till, speciellt vad gäller arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU.

Migrationsverket skriver på sin webbplats att de allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Även personer som är anställda vid bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige och anställda som förflyttas inom en koncern för arbete behöver arbetstillstånd.

I regelverket finns centrala delar

  • Fler än bärplockarna omfattas av kraven - även stödpersoner som tolkar, kockar omfattas
  • Det finns många krav på arbetsgivaren - till exempel hur tjänsten annonseras, att sjukförsäkring finns, miniminivå på löner, korrekt anställningsavtal, att kontroll av om personen har rätt att vara i Sverige utförts
  • Berörda fackliga organisationer ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
  • Att diskriminering av arbetstagaren inte får ske 

Läs mer

Migrationsverkets sida om att anställa bärplockare

Regeringens sida om länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Mer information om hur du ansöker om arbetstillstånd för bärplockare

Mer om förbud mot diskriminering i arbetslivet på Migrationsverket (PDF)

 

Tillbaka till metodstöd