Civila samhället

Det finns många organisationer som verkar på både lokal och nationell nivå i Sverige men även i EU-medborgares hemländer. Det finns flera möjligheter att skapa samverkan mellan organisationer inom det civila samhället och den offentliga sektorn. Det kan göras bland annat via upphandling, verksamhetsstöd till föreningar/organisationer eller genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Vilken form för finansiering som ska användas beror på flertalet olika faktorer.

För att ett Idéburet Offentligt Partnerskap ska formas behövs minst två parter, en organisation och en aktör från offentlig sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd.

Om den offentliga sektorn vill stödja en organisations allmänna arbete kan verksamhetsstöd vara korrekt form av bidrag. Om det istället är en specifik tjänst den offentliga sektorn efterfrågar, och det finns flera olika potentiella leverantörer, ska tjänsten upphandlas eftersom det då finns en marknad att värna. Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs av idéburna organisationer, och som den offentliga sektorn är intresserad av att stödja, så kan ett idéburet offentligt partnerskap vara rätt form.

Några exempel:

När verksamheten bör upphandlas

  • Finns det ett flertal aktörer som bedriver samma sorts verksamhet, men kommunen vill skriva avtal med en? 

  • Gör den idéburna organisationen vinst på verksamheten?

  • Har den offentliga sektorn en idé om en speciell sorts verksamhet och tror att en speciell förening skulle passa utmärkt för arbetet?

Undersök först om det finns en marknad och upphandla tjänsten på. Den offentliga sektorn kan då styra verksamheten i enlighet med sin idé.

Verksamhetsstöd

  • Är partnerskapet till för att den offentliga sektorn vill stödja en förenings viktiga arbete? 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

  • Har kommunen svårighet att hitta rätt finansieringsform för en verksamhet som inte behöver upphandlas men inte heller hamnar inom ramen för verksamhetsstöd?

  • En organisation arbetar nära den offentliga sektorn med uppbyggnad av en specifik verksamhet som organisationen tagit initiativ till.

Läs mer

SKR:s arbete om hållbara samverkansrelationer och partnerskapslösningar mellan kommunerna, landsting och regioner och civilsamhällets ideella och idéburna organisationer.


Modellen för idéburet offentligt partnerskap har ursprungligen utvecklats av Forum, som är en intresseorganisation för ideella organisationer. På deras webbplats finns mer information om IOP.