Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner har sedan flera år tillbaka mött EU-medborgare i utsatthet, människor som lever i ett utanförskap både i sitt hemland och i Sverige. De är från delar av Europa där den ekonomiska krisen slagit hårt mot industrier och arbetsmarknad.

Med stöd av PostkodLotteriet har Sveriges Stadsmissioner drivit projektet ”EU-migranter som resurs,” som arbetat med utbildande och arbetsintegrerande insatser för att föra människor närmare försörjning och egenmakt

Den här boken beskriver Sveriges Stadsmissioners bidrag.
Läs Stadsmissionens metodhandbok "Att vända muggen" här (PDF)

 

Stadsmissionen Crossroads – råd och stöd för EU-medborgare 

Stadsmissionen bedriver även ett arbete under namnet Crossroads. På Crossroads kan du som är EU-medborgare eller du som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land få stöd i att söka jobb och få information om hur det svenska samhället fungerar. Här kan du också duscha, tvätta dina kläder, få vård och äta frukost. 

 

Följande stadsmissioner har Crossroads

Linköping: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/crossroads-och-stadsmissionshalsan/

Stockholm: https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/migration-och-integration/crossroads-rad-och-stod-eu-medborgare

Eskilstuna: https://eskilstunastadsmission.se/verksamheter/dagverksamhet-och-harbarge-for-eu-medborgare/

Malmö: https://www.skanestadsmission.se/verksamheter/crossroads-malmo/

Örebro: http://www.orebrostadsmission.se/vad-vi-gor/crossroads/

Crossroads i Uppsala och Göteborgs Stadsmissioner är nerlagt, men de arbetar med hemlöshet i allmänhet vilket även Västerås och Kalmar Stadsmissioner gör.