Internationell samverkan

Den svenska regeringen bedriver internationellt samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för EU-medborgare som lever i utsatthet. Tanken är att ta vara på svenska erfarenheter och förslag som ska leda till konkreta insatser i hemkommunerna i främst Rumänien och Bulgarien.

Avtal

Sverige har undertecknat avtal med Rumänien om samarbete inom det sociala området. De fyra fokusområdena för samarbetet är barns rättigheter, jämställdhet, välfärd och social omsorg.

Läs samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien

Sverige har undertecknat avtal med Bulgarien om samarbete i frågor som rör jämställdhet, barn, äldre och funktionshinder. Syftet är att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

Läs samarbetsavtalet mellan Sverige och Bulgarien

Kartläggning

Regeringen har beviljat SKL International medel för att studera livssituationen för rumänska medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Studien ska leda till konkreta insatser i några kommuner i Rumänien. Tanken är att insatserna därefter ska spridas i andra rumänska kommuner.