Aktuellt

Statliga myndigheter bidrar med kunskap i föredrag om EU/EES-medborgare

2020-10-19 Den 18 oktober var det EU:s anti-trafficking dag, en dag för att lyfta problematiken med människohandel i Europa. I samband med dagen publicerar Länsstyrelsen föredrag som ska bidra med kunskap och fakta om utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och saknar uppehållsrätt. På grund...

Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska

2020-03-24 Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska och återfinns under metodstöd. Respektive lands ambassad tillhandahåller även annan relevant information kring rådande situation. Folklhälsomyndigheten har tagit fram information om coronaviruset på 19...

Slutrapport: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

2020-02-12 Det nationella och internationella samordningsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare slutrapporterades till ansvariga departement i slutet av januari. I slutrapporten redovisas erfarenheter, slutsatser och rekommendationer varav flera berör strukturella och juridiska förutsättningar för att...

Lokalt förbud mot passiv pengainsamling i Vellinge kommun står fast

2019-10-23 Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Kammarrätten har nu prövat beslutet enligt...

Rapport: "Gypsy, go home!"

2019-06-20 – Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö Ny studie som Skåne stadsmission och Civil Rights Defenders genomfört: Många utsatta EU-medborgare i Malmö vittnar om hatbrott, få anmäler. Rapporten undersöker hatbrott gentemot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö, både ur offrens och...