Aktuellt

Lokalt förbud mot passiv pengainsamling i Vellinge kommun står fast

2019-10-23 Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Kammarrätten har nu prövat beslutet enligt...

Rapport: "Gypsy, go home!"

2019-06-20 – Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö Ny studie som Skåne stadsmission och Civil Rights Defenders genomfört: Många utsatta EU-medborgare i Malmö vittnar om hatbrott, få anmäler. Rapporten undersöker hatbrott gentemot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö, både ur offrens och...

Regelverk för bärplockare

2019-06-05 Årligen kommer många människor till Sverige för att säsongsarbeta med bärplockning. Det finns ett regelverk för bärplockare som är viktigt att känna till, speciellt vad gäller arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU. Migrationsverket skriver på sin webbplats att de allra flesta som är...

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

2019-03-28 Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor...

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

2019-02-15 Pressrelease från Regeringskansliet I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. – Rättsläget när det...