Aktuellt

Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska

2020-03-24 Faktablad om Coronaviruset finns nu översatt till Romani lovari, Romani arli samt till Polska och återfinns under metodstöd. Respektive lands ambassad tillhandahåller även annan relevant information kring rådande situation. Folklhälsomyndigheten har tagit fram information om coronaviruset på 19...

Slutrapport: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

2020-02-12 Det nationella och internationella samordningsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare slutrapporterades till ansvariga departement i slutet av januari. I slutrapporten redovisas erfarenheter, slutsatser och rekommendationer varav flera berör strukturella och juridiska förutsättningar för att...

Lokalt förbud mot passiv pengainsamling i Vellinge kommun står fast

2019-10-23 Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Kammarrätten har nu prövat beslutet enligt...

Rapport: "Gypsy, go home!"

2019-06-20 – Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö Ny studie som Skåne stadsmission och Civil Rights Defenders genomfört: Många utsatta EU-medborgare i Malmö vittnar om hatbrott, få anmäler. Rapporten undersöker hatbrott gentemot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö, både ur offrens och...

Regelverk för bärplockare

2019-06-05 Årligen kommer många människor till Sverige för att säsongsarbeta med bärplockning. Det finns ett regelverk för bärplockare som är viktigt att känna till, speciellt vad gäller arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU. Migrationsverket skriver på sin webbplats att de allra flesta som är...