Aktuellt

Lägesrapport kring Människohandel för sexuella och andra ändamål

2018-11-07 Polismyndighetens nittonde lägesrapport ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” avseende 2017. Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild, inom uppdraget som nationell rapportör i frågor som rör människohandel, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan...

Det är nu straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri

2018-08-30 Det är numera straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Dessutom skärps straffen...

Myndigheterna identifierar fler offer för människohandel

2018-02-19 225 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det framgår av en sammanställning som Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har gjort. Mer information om...

Beskrivningar av hälsa hos EU-medborgare som tigger utomlands

2018-02-02 På MR-dagarna i november presenterades en studie från Jönköpings universitet där man kartlagt upplevda hälsokonsekvenser av tiggeri bland utsatta EU-medborgare. Du kan ta del av studien här (på engelska): Hälsokonsekvenser av tiggeri

Dokumentation från konferensen: EU-medborgare i Sverige

2017-12-18 Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjöd den 17 november in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige. Under dagen presenterade bland annat den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus det nationella samordningsuppdraget för arbetet...