Aktuellt

Beskrivningar av hälsa hos EU-medborgare som tigger utomlands

2018-02-02 På MR-dagarna i november presenterades en studie från Jönköpings universitet där man kartlagt upplevda hälsokonsekvenser av tiggeri bland utsatta EU-medborgare. Du kan ta del av studien här (på engelska): Hälsokonsekvenser av tiggeri

Dokumentation från konferensen: EU-medborgare i Sverige

2017-12-18 Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjöd den 17 november in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige. Under dagen presenterade bland annat den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus det nationella samordningsuppdraget för arbetet...

Lagstiftningen kring LVU behöver förtydligas menar ny utredning

2017-10-17 Barn-, äldre- och jämställdhetsministern, Åsa Regnér gav den 5 april 2017 rådmannen Björn Räftegård i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige...

Länsstyrelsen får förlängt samordningsuppdrag kring utsatta EU/EES-medborgare

2017-10-16 Sedan 2016 har Länsstyrelsen Stockholm det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Då efterfrågan av samordning och samverkan gällande dessa frågor fortfarande är stort har regeringen förlängt och utvidgat Länsstyrelsens uppdrag....

Åsa Regnér till Rumänien för att följa upp samarbetsavtal

2017-09-04 Pressmeddelande Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien slöts i juni 2015 och syftar bland annat till att förbättra situationen för utsatta människor. Den 4-5 september är Åsa Regnér, minister ansvarig för frågor som rör utsatta EU-medborgare, på plats i Bukarest för att följa upp avtalet. –...