Aktuellt

Nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

2017-07-03 Pressmeddelande Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i...

Ny lag om avlägsnande vid otillåtna bosättningar

2017-07-01 Den 1 juli trädde den nya lagen om avlägsnande i kraft - en ny form av särskild handräckning. Förändringar görs därför i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) och tidigare ansökan om särskild handräckning ersätts nu med ansökan om avlägsnande. Om varken polislagen eller...

Heldagskonferens för civila samhället

2017-06-29 Den 17 november bjuder Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för sitt samordningsuppdrag, in aktörer och organisationer från civila samhället till en nationell heldagskonferens. Under konferensen kommer bland annat de svenska ambassdörena för Rumänien och Bulgarien vara på plats för att ge en...

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om avlägsnande

2017-05-18 Det blir enklare att avlägsna otillåtna bosättningar när riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny form av särskild handräckning - avlägsnande. Läs tidigare uppdatering kring proposition och lagrådsremiss. Den 17 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om en ny form av särskild...

Utredning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2017-05-03 Regeringskansliet uppdrar åt Björn Räftegård att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige men har hemvist utomlands. Den tidigare utredningen om tvångsvård för barn...