Aktuellt

Myndigheterna identifierar fler offer för människohandel

2018-02-19 225 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det framgår av en sammanställning som Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har gjort. Mer information om...

Beskrivningar av hälsa hos EU-medborgare som tigger utomlands

2018-02-02 På MR-dagarna i november presenterades en studie från Jönköpings universitet där man kartlagt upplevda hälsokonsekvenser av tiggeri bland utsatta EU-medborgare. Du kan ta del av studien här (på engelska): Hälsokonsekvenser av tiggeri

Dokumentation från konferensen: EU-medborgare i Sverige

2017-12-18 Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjöd den 17 november in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige. Under dagen presenterade bland annat den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus det nationella samordningsuppdraget för arbetet...

Lagstiftningen kring LVU behöver förtydligas menar ny utredning

2017-10-17 Barn-, äldre- och jämställdhetsministern, Åsa Regnér gav den 5 april 2017 rådmannen Björn Räftegård i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige...

Länsstyrelsen får förlängt samordningsuppdrag kring utsatta EU/EES-medborgare

2017-10-16 Sedan 2016 har Länsstyrelsen Stockholm det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Då efterfrågan av samordning och samverkan gällande dessa frågor fortfarande är stort har regeringen förlängt och utvidgat Länsstyrelsens uppdrag....