Aktuellt

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

2017-03-02 Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas då mark eller en byggnad har tagits i besittning utan tillstånd. Det nya förslaget förenklar processen för markägare vid ansökan om särskild handräckning. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om...

Ny nationell samordnare tillsätts

2016-09-02 Claes Ling-Vannerus blir nationell samordnare för arbetet med EU/EES-medborgare från 1 september 2016. Tjänsten tillsätts som ett steg i arbetet för att bland annat stärka samverkan och samordning mellan de myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället som möter målgruppen. Under åren...

Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

2016-04-20 Regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under åren 2016–2017 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som...