Aktuellt

Utredning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2017-05-03 Regeringskansliet uppdrar åt Björn Räftegård att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige men har hemvist utomlands. Den tidigare utredningen om tvångsvård för barn...

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

2017-03-02 Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas då mark eller en byggnad har tagits i besittning utan tillstånd. Det nya förslaget förenklar processen för markägare vid ansökan om särskild handräckning. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om...

Ny nationell samordnare tillsätts

2016-09-02 Claes Ling-Vannerus blir nationell samordnare för arbetet med EU/EES-medborgare från 1 september 2016. Tjänsten tillsätts som ett steg i arbetet för att bland annat stärka samverkan och samordning mellan de myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället som möter målgruppen. Under åren...

Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

2016-04-20 Regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under åren 2016–2017 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som...