Aktuellt

Heldagskonferens för civila samhället

2017-06-29 Den 17 november bjuder Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för sitt samordningsuppdrag, in aktörer och organisationer från civila samhället till en nationell heldagskonferens. Under konferensen kommer bland annat de svenska ambassdörena för Rumänien och Bulgarien vara på plats för att ge en...

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om avlägsnande

2017-05-18 Det blir enklare att avlägsna otillåtna bosättningar när riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny form av särskild handräckning - avlägsnande. Läs tidigare uppdatering kring proposition och lagrådsremiss. Den 17 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om en ny form av särskild...

Utredning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2017-05-03 Regeringskansliet uppdrar åt Björn Räftegård att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige men har hemvist utomlands. Den tidigare utredningen om tvångsvård för barn...

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

2017-03-02 Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas då mark eller en byggnad har tagits i besittning utan tillstånd. Det nya förslaget förenklar processen för markägare vid ansökan om särskild handräckning. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om...

Ny nationell samordnare tillsätts

2016-09-02 Claes Ling-Vannerus blir nationell samordnare för arbetet med EU/EES-medborgare från 1 september 2016. Tjänsten tillsätts som ett steg i arbetet för att bland annat stärka samverkan och samordning mellan de myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället som möter målgruppen. Under åren...