Juridisk vägledning angående tiggeri
- För poliser i yttre tjänst
Filename
juridisk-vagledning-angande-tiggeri-polisen.jpg
Författad av: Polismyndigheten
Denna juridiska vägledning redogör för regleringar och eventuella brott, samt vissa polisiära befogenheter angående tiggeri. Vägledningen riktar sig till poliser
Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige
- Delrapport
Filename
Delrapport-EU-medborgare-20170131.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Delrapporten beskriver exempel på utmaningar, möjligheter och trender som inhämtas av relevant samhällsstruktur och nationellt samverkansnätverk. Delrapporten lyfter även fram
Vård av personer från andra länder
Filename
Vard_av_personer_fran_andra_lander.jpg
Författad av: Sveriges Kommuner och Landsting
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges
Några juridiska frågor
- gällande utsatta EU-medborgare
Filename
juridisk-vagledning-EU-medborgare-SKL.jpg
Författad av: Sveriges Kommuner och Landsting
Nya frågor och nya uppgifter för kommuner, regioner och landsting har uppkommit och frågor om vilka skyldigheter det offentliga har
Framtid sökes
- Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare
Filename
Framtid-sokes.jpg
Författad av: SOU 2016:6
Regeringen beslutade den 29 januari 2015 att utse en särskild utredare som skulle fungera som nationell samordnare och stöd för
Nationell lägesbild 2015
- Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige
Filename
nationell-lagesbild-Polismyndigheten-2015.jpg
Författad av: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen (NOA)
"Sammanfattning Utsatta EU-medborgare som tigger finns i hela landet, både i storstäderna och på mindre orter och landsbygden. Uppskattningsvis uppgår
Stockholms stad | EU-medborgare
Filename
Stockholms_stad.JPG
Författad av: Stockholms stad
Information kring Stockhoms stad arbete med EU/EES-medborgare. Innehåller bland annat frågor och svar kring ekonomiskt bistånd. Sidan kan prenumereras på,
Utsatta EU-medborgare i Sverige
- lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv
Filename
Utsatta-EU-medborgare-i-Sverige.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen har gjort en kartläggning för att få en övergripande bild av antalet EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för