Allemansrätten på olika språk
Filename
Allemansratten.jpg
Författad av: Naturvårdsverket
Samlade foldrar och broschyrer om allemansrätten och bärplockning på olika språk.
Handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning
Filename
Handrackning-enligt-lagen-om-betalningsforelaggande-och-handrackning.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Utdrag ur handläggarstöd som Kronofogden använder sig av vid handläggning av ärenden om särskild handräckning. Dokumentet innehåller utdrag om handläggningen
Regional coordinator against human trafficking
- Help for victims of human trafficking
Filename
Help-for-victims-of-human-trafficking.jpg
Författad av: Malmö stad och NMT
Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till
Juridisk vägledning angående tiggeri
- För poliser i yttre tjänst
Filename
juridisk-vagledning-angande-tiggeri-polisen.jpg
Författad av: Polismyndigheten
Denna juridiska vägledning redogör för regleringar och eventuella brott, samt vissa polisiära befogenheter angående tiggeri. Vägledningen riktar sig till poliser
Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige
- Delrapport
Filename
Delrapport-EU-medborgare-20170131.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Delrapporten beskriver exempel på utmaningar, möjligheter och trender som inhämtas av relevant samhällsstruktur och nationellt samverkansnätverk. Delrapporten lyfter även fram
Vård av personer från andra länder
Filename
Vard_av_personer_fran_andra_lander.jpg
Författad av: Sveriges Kommuner och Landsting
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges
Några juridiska frågor
- gällande utsatta EU-medborgare
Filename
juridisk-vagledning-EU-medborgare-SKL.jpg
Författad av: Sveriges Kommuner och Landsting
Nya frågor och nya uppgifter för kommuner, regioner och landsting har uppkommit och frågor om vilka skyldigheter det offentliga har
Framtid sökes
- Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare
Filename
Framtid-sokes.jpg
Författad av: SOU 2016:6
Regeringen beslutade den 29 januari 2015 att utse en särskild utredare som skulle fungera som nationell samordnare och stöd för
Nationell lägesbild 2015
- Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige
Filename
nationell-lagesbild-Polismyndigheten-2015.jpg
Författad av: Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen (NOA)
"Sammanfattning Utsatta EU-medborgare som tigger finns i hela landet, både i storstäderna och på mindre orter och landsbygden. Uppskattningsvis uppgår