Utsatta EU-medborgare i Sverige
- lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv
Filename
Utsatta-EU-medborgare-i-Sverige.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen har gjort en kartläggning för att få en övergripande bild av antalet EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för