Ny nationell samordnare tillsätts

2016-09-02

Claes Ling-Vannerus blir nationell samordnare för arbetet med EU/EES-medborgare från 1 september 2016. Tjänsten tillsätts som ett steg i arbetet för att bland annat stärka samverkan och samordning mellan de myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället som möter målgruppen.

Under åren 2016-2017 har regeringen gett Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att utveckla och samordna det arbete som bedrivs avseende EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i landet utan uppehållsrätt. Claes Ling-Vannerus inleder nu sitt uppdrag som nationell samordnare från sin arbetsplats på Länsstyrelsen i Stockholms län.