Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

2017-03-02

Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas då mark eller en byggnad har tagits i besittning utan tillstånd.

Det nya förslaget förenklar processen för markägare vid ansökan om särskild handräckning. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har bosatt sig på platsen efter att en ansökan redan har lämnats till Kronofogdemyndigheten.

Det föreslås också flera bestämmelser som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Bland annat ska Kronofogdemyndigheten göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten ska också ta särskild hänsyn till om det finns barn på platsen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 

Regeringens proposition 2016/17:159: Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning (pdf)

Lagrådsremiss: Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning (pdf)