Dokumentation från konferensen: EU-medborgare i Sverige

2017-12-18

Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjöd den 17 november in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige.

Under dagen presenterade bland annat den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus det nationella samordningsuppdraget för arbetet med EU/EES-medborgare. Regeringskansliet deltog med representanter för socialdepartementet som är ansvarigt departement för uppdraget. Dessutom deltog vår svenska ambassadör i Rumänien för att dela sina erfarenheter. Sutligen presenterades webbplatsen eumeborgareisverige.se som ger information och vägledning till myndigheter, kommuner, vårdgivare och civilsamhällsorganisationer i frågor gällande EU/EES-medborgare som vistas i Sverige.

Syftet med konferensen var att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg för fortsatt arbete.

Presentationer

- Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare utan uppehållsrätt


Utblick mot Rumänien och Bulgarien, samtal med Sveriges ambassadörer i Rumänien och Bulgarien

- Anneli LindahlKenny, Sveriges ambassadör i Rumänien

- Louise Bergholm, Sveriges ambassadör i Bulgarien

 

Presentation av nationell vägledning för myndigheter, kommuner, vårdgivare och civilsamhället

- Maria Sand, Handläggare vid länsstyrelsen i Stockholm & Jonas Melinder, Utvecklingsledare vid länsstyrelsen i Stockholm

 

Arbetet mot människohandel

- Katarina Iskala-Blomster – IOM (International Organisation for Migration)

- Framförd av Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare utan uppehållsrätt

 

De frågor som inkom via appen och inte besvarades under dagen har skickats till aktuell aktör och svar inväntas. Svaren kommer presenteras efter sammanställning.

 

Svar på frågor till föredragshållarna ute nu!

Svar på de frågor som ställdes till föredragshållarna under konferensen finns nu tillgängliga i den app som användes under dagen.