Länsstyrelsen får förlängt samordningsuppdrag kring utsatta EU/EES-medborgare

2017-10-16

Sedan 2016 har Länsstyrelsen Stockholm det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Då efterfrågan av samordning och samverkan gällande dessa frågor fortfarande är stort har regeringen förlängt och utvidgat Länsstyrelsens uppdrag.

​Förlängningen av det nationella samordningsuppdraget innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län under åren 2018–2019 ska fortsätta utveckla samverkan och samordna arbetet mellan statliga myndigheter, kommuner och civila samhället gällande utsatta EU/EES-medborgare.

– Det känns bra att vi nu har ett beslut som gör att vi kan fortsätta att samordna och samverka i uppdraget samt att tillsammans göra en planering som innehåller aktiviteter över tid, säger Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare för arbetet med EU/EES-medborgare.

Sedan Länsstyrelsen Stockholm fick samordningsuppdraget 2016 har myndigheten bland annat tagit fram webbplatsen eumedborgareisverige.se, som du nu besöker. Webbplatsen är en gemensam plattform vars syfte är att stärka samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhälle samt att bidra till ett rättssäkert och mer likvärdigt arbetssätt i landet.

Den nya delen i samordningsuppdraget innebär att Länsstyrelsen även ska främja och underlätta samverkan på lokal nivå mellan Sverige och hemländerna genom att upprätta kontaktnät samt att ge information och rådgivning. Förhoppningen är att det kan bidra till alternativa, mer långsiktiga lösningar för utsatta EU-medborgare på sin hemort.

– Att uppdraget utvecklas från ett nationellt till ett internationellt arbete, kopplat till möjligheter och utmaningar, skapar enligt min bedömning betydligt bättre förutsättningar för relevanta aktörer, säger Claes Ling-Vannerus.

Länsstyrelsen Stockholm får ytterligare 500 000 kronor för det utvidgade uppdraget för 2017. Länsstyrelsen ska redovisa genomförda aktiviteter och erfarenheter senast den 31 januari 2018 och slutredovisa senast den 31 januari 2020.

Läs mer

Läs regeringens pressmeddelande samt uttalande av ansvarig minister Åsa Regnér här.