Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om avlägsnande

2017-05-18

Det blir enklare att avlägsna otillåtna bosättningar när riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny form av särskild handräckning - avlägsnande.

Läs tidigare uppdatering kring proposition och lagrådsremiss.

Den 17 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om en ny form av särskild handräckning, men med två ändringar. Tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Kronofogdemyndighetens handläggningstid i fråga om verkställighet ska vara tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Riksdagen gjorde också fyra tillkännagivanden till regeringen

  • Regeringen bör senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna.
  • Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
  • Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdemyndighetens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
  • Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

 Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Beslutsprocessen kan ses via riksdagens webb-tv