Beskrivningar av hälsa hos EU-medborgare som tigger utomlands

2018-02-02

På MR-dagarna i november presenterades en studie från Jönköpings universitet där man kartlagt upplevda hälsokonsekvenser av tiggeri bland utsatta EU-medborgare.

Du kan ta del av studien här (på engelska): Hälsokonsekvenser av tiggeri