Barn i internationell människohandel - tema och vägledning från Socialstyrelsen

2019-01-31

Socialstyrelsen har publicerat en vägledning kring människohandel med barn, ”Barn i internationell människohandel och exploatering, Vägledning för socialtjänsten”. Vägledningen är framtagen för att ge stöd i socialtjänstens arbete och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vägledningen finns under Metodstöd.

Utöver detta har ett särskilt tema om människohandel med barn tagits fram som finns på webbplatsen Kunskapsguiden http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/manniskohandelbarn/