Regional coordinator against human trafficking
– Help for victims of human trafficking

Regional coordinator against human trafficking
Författad av: Malmö stad och NMT

Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till personer som misstänks ha blivit utsatta för människohandel och finns på 6 språk (svenska, engelska, rumänska, romani, bulgariska och ryska). Här finns information om regionskoordinatorernas uppdrag, vilka aktörer de samarbetar med och vilken hjälp samt stöd de kan få från andra myndigheter och organisationer i samhället.

Kontaktuppgifter till samtliga regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel i Sverige hittar du här.

Tillbaka till metodstöd