Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare
Författad av: Socialstyrelsen

Vägledningen utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Den vänder sig primärt till socialtjänsten men kan även utgöra ett stöd för andra aktörer som i sitt arbete möter dessa. Denna vägledning ersätter ”Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området” som publicerades 2014.

Tillbaka till metodstöd