Handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning

Handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning
Författad av: Kronofogdemyndigheten

Utdrag ur handläggarstöd som Kronofogden använder sig av vid handläggning av ärenden om särskild handräckning. Dokumentet innehåller utdrag om handläggningen av ansökningar om vanlig och särskild handräckning inom den summariska processen, där avsnitt 4.4 kan tänkas vara mest relevant.

Tillbaka till metodstöd