Juridisk vägledning angående tiggeri
– För poliser i yttre tjänst

Juridisk vägledning angående tiggeri
Författad av: Polismyndigheten

Denna juridiska vägledning redogör för regleringar och eventuella brott, samt vissa polisiära befogenheter angående tiggeri. Vägledningen riktar sig till poliser i yttre tjänst.

Tillbaka till metodstöd