Uppsökande verksamhet

Enligt 3 kap. 1 § SoL har socialtjänsten skyldighet att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen.

I den uppsökande verksamheten handlar det till exempel om att erbjuda information till grupper som riskerar att vara särskilt sårbara samt ge stöd till enskilda individer och samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Det framgår av 3 kap. 4 § SoL.

Socialtjänstens ansvar utpekas särskilt när det gäller skyddsbehövande som barn, våldsutsatta eller brottsutsatta personer. Detta tydliggörs i 5 kap. 1 § SoL respektive 5 kap. 11 § SoL.