Samverkan

Samverkan mellan samhällets aktörer är en förutsättning för att säkerställa att lagar gäller lika för alla. Det kan ske på olika nivåer i syfte att på ett effektivt sätt tillgodose de rättigheter och en del av de behov som EU/EES-medborgare har när de vistas i Sverige. 

Samverkan kan se ut på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom samverkan mellan myndigheter och civila samhället eller genom internationella avtal och samverkan över landsgränser.  

Den här webbplatsen är ett resultat av ett pågående samverkansarbete mellan aktuella myndigheter, representanter för Sveriges kommuner och landsting samt civila samhället.