Nätverket för utsatta EU-medborgare

Nätverket ger följande beskrivning av sin verksamhet:

Nätverket för utsatta EU-medborgare grundades vid årsskiftet 2013/2014 och syftar till att vara en central för distribution av relevant information, för erfarenhetsutbyte och samordning av kontakter mellan det civila samhället och myndigheter på alla nivåer.

Nätverket för utsatta EU-medborgare består av ett antal organisationer och vill verka för att tillgodose utsatta EU-medborgares akuta behov i Sverige men även skapa debatt och dialog som bidrar till mer långsiktiga lösningar i deras hemländer.

Nätverket för utsatta EU-medborgare arbetar aktivt för att underlätta kontakter med Rumänien och andra ursprungsländer, inte minst på lokal nivå, men även med Europeiska unionen som utgör ett ramverk för såväl medlemsländernas minoritets- och socialpolitik som för människors rätt att röra sig fritt inom unionen.

I ett mer långsiktigt perspektiv vill Nätverket för utsatta EU-medborgare också bidra till attitydförändringar för att på sikt motverka antiziganistiska tendenser.

Läs mer:

Om nätverket för utsatta EU-medborgare

Lista över de organisationer och hjälpverksamheter som ingår i nätverket