Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Plattformen Civila Sverige mot människohandel bildades 2013 för att samordna civilsamhällets insatser, och synliggöra utsatta grupper samt motverka människohandel i alla former.

Plattformen består av en grupp på cirka 20 ideella organisationer och aktörer som arbetar utifrån de mänskliga rättigheterna. I mars 2017 formerades plattformen till en egen organisation.

Nationellt stödprogram

Det nationella stödprogrammet syftar till att erbjuda ett förbättrat, samt vara ett kompletterande, stöd till utsatta för människohandel och exploatering. Stödet ska vara individuellt anpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation.

Läs mer

Om Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Om det nationella stödprogrammet