Publikationer och dokument

Nedan listas publikationer och dokument från civila samhället som riktar sig till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med EU/EES-medborgare i sitt arbete.Rapport: "Gypsy, go home!"

Rapport: "Gypsy, go home!"

– Hatbrott mot romska EU-migranter i Malmös gatumiljö

Författad av: Skåne stadsmission, Civil Rights Defenders

Studie som Skåne stadsmission och Civil Rights Defenders genomfört: Många utsatta EU-medborgare i Malmö vittnar om hatbrott, få anmäler.

 

Läs rapporten här:

 

 

 


Sweden: A Cold Welcome

Sweden: A Cold Welcome

– Human Rights of Roma and other ‘Vulnerable EU Citizens’ at Risk

Författad av: Amnesty International

Rapport från Amnesty International om Romers och andra utsatta EU medborgares situation i Sverige.

Läs rapporten här:

 

 

 

 


CRD handlingsplan EU-medborgare

Utsatta EU-medborgare 

– handlingsplan för kommuner

Författad av: Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders har sammanställt en handlingsplan som kan användas som underlag när kommunerna utformar egna planer och strategier. Dokumentet kan även fungera som en checklista för de kommuner som redan arbetat fram en plan.

Utsatta EU-medborgare - handlingsplan för kommuner (pdf)

Beställ publikationen
 


Rapport EU-migranter UNICEF Sverige 2015

Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? 

– En rättsvetenskaplig undersökning av det rättsliga läget för minderåriga unionsmedborgare i Sverige

Författad av: Barnrättscentrum och UNICEF Sverige

Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Rapporten är framtagen av Barnrättscentrum och UNICEF Sverige och undersöker det rättsliga läget för dessa barn.

Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? (pdf)

Beställ publikationen