Svenska Kyrkan - Digniti Omnia

Svenska Kyrkan driver projektet Digniti Omnia. Syftet är att hjälpa människor att ta aktiva, medvetna beslut om sitt eget liv. 

Digniti Omnia är latin och betyder ungefär värdighet för alla. Det är projektets utgångspunkt. Att alla som tillfälligt eller stadigt vistas i Sverige ska ha rätt till ett värdigt liv. Egenmakt inom Digniti Omnia är ett verktyg för att förändra vardagslivet för de utsatta EU-medborgarna vi möter dagligen i våra städer och samhällen.

Projekt finansierat genom EU:s fond för de mest utsatta (förkortas Fead) och riktar sig till utsatta EU-medborgare i Sverige och drivs gemensamt av Växjö pastorat, Karlstads pastorat, Umeå Pastorat och Västerås stift. Projektägare är Växjö pastorat. I styrgruppen ingår även Växjö stift, Karlstad stift, Luleå stift samt kyrkokansliet. Fead-fonden hanteras av Svenska ESF-rådet. ESF står för Europeiska socialfonden.

Läs mer:

www.svenskakyrkan.se/dignitiomnia