Kommun och region

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation samt en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I SKR:s roll ingår det att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.

Kommun och landsting

Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner i Sverige. Av landstingen är det 13 stycken som har ett utökat ansvar för regional utveckling och därmed har rätt att kalla sig regioner, även om de formellt är landsting. Dessa landsting är Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Norrbotten, Uppsala, Västernorrland och Östergötland. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.

Självbestämmanderätten för kommuner och landsting regleras med hjälp av kommunallagen (1991:900) som anger att; "Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan."

I lagstiftning har kommuner och landsting även fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Då både kommuner och landsting har självbestämmanderätt kan inriktningar, beslut och arbetet i olika frågor skilja sig från exempelvis kommun till kommun.

Exempel på obligatoriska uppgifter

För kommuner

  • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)

  • För-, grund- och gymnasieskola

  • Miljö- och hälsoskydd

  • Renhållning och avfallshantering

  • Vatten och avlopp

  • Räddningstjänst

  • Bostäder

För landsting

  • Hälso- och sjukvård

  • Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder